Pitch

Vidste du, at Danmark er ét af de lande, der har det største forbrug af psykofarmaka i verden? Problemet er dog ikke, at vi bruger det, men at vi ikke stopper med det igen.

I en længere artikel belyser vi den danske psykiatris brug af psykofarmaka. Her møder vi 32-årige Martin, der gennem en lang årrække har været inde og ude af psykiatrien. Sidste år valgte han på mod psykiatriens opfordring at stoppe med sin medicin. En beslutning, der skulle vise sig at blive den bedste i hans liv.